नाशिक जिल्ह्याने अधिसूचित केलेल्या ८१ सेवांपैकी पहिल्या टप्प्यात ७ सेवा ऑनलाईन पद्धतीने देण्यात येत आहेत.

ह्या सेवांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.

अनुक्रमांक सेवा पदनिर्देशित अधिकारी मुदत प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वितीय अपीलीय अधिकारी
भूसपांदन नाहरकत दाखला उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ३० अप्पर जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी
पोलीस पाटील नूतनीकरण नायब तहसीलदार ३० उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी
सैन्य भरती प्रमाणपत्र निवासी नायब तहसीलदार तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी
जीवनदायी योजना दाखला निवासी नायब तहसीलदार तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी
स्थायित्व प्रमाणपत्र नायब तहसीलदार १५ उपविभागीय अधिकारी जिल्हाधिकारी
भूसपांदन दाखला उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ३० अप्पर जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी
पुनर्वसन नाहरकत दाखला उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ३० अप्पर जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी

कॉपीराइट © 2021 आरटीएस, सर्व हक्क सुरक्षित.